Οι ασθενείς με ανεπάρκεια σε αφυδρογονάση της 6-φωσφορικής γλυκόζης (G6PD) θα πρέπει να αποφεύγουν ορισμένες κατηγορίες αντιφλεγμονωδών φαρμάκων, καθώς αυτά τα φάρμακα μπορεί ενδεχομένως να προκαλέσουν αιμόλυση (διάσπαση των ερυθρών αιμοσφαιρίων) και να οδηγήσουν σε επιπλοκές. Οι ακόλουθες κατηγορίες φαρμάκων γενικά πρέπει να αποφεύγονται από ασθενείς με ανεπάρκεια G6PD:

Μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) – Nonsteroidal anti-inflammatory drugs ή NSAIDs:

  • Ιβουπροφαίνη
  • Ναπροξένη
  • Δικλοφενάκη
  • Ινδομεθακίνη
  • Ασπιρίνη (σε μεγάλες δόσεις)

Σουλφοναμίδες:

  • Σουλφασαλαζίνη
  • Σουλφαμεθοξαζόλη
  • Σουλφαδιαζίνη
  • Σουλφισοξαζόλη

Αυτά τα φάρμακα μπορούν δυνητικά να προκαλέσουν οξειδωτικό στρες και κατά προέκταση αιμόλυση σε ασθενείς με ανεπάρκεια G6PD.

Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι η σοβαρότητα της αντίδρασης μπορεί να ποικίλλει μεταξύ των ασθενών με ανεπάρκεια G6PD και η απόφαση για την αποφυγή συγκεκριμένων φαρμάκων θα πρέπει να λαμβάνεται σε συνεννόηση με έναν επαγγελματία υγείας. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η αντιφλεγμονώδης θεραπεία, θα πρέπει να προτιμώνται φάρμακα που δεν ενέχουν κίνδυνο για άτομα με ανεπάρκεια G6PD.

ΠΗΓΗ: ncbi.nlm.nih.gov