Η ολική αρθροπλαστική ισχίου έχει σχεδιαστεί για να θεραπεύσει τον πόνο του ισχίου και να βελτιώσει την κινητικότητά του, αντικαθιστώντας τα μέρη που έχουν καταστραφεί από εκφυλιστικές παθήσεις της άρθρωσης. Τέτοιες παθήσεις είναι:

  • Οστεοαρθρίτιδα
  • Ρευματοειδής αρθρίτιδα
  • Μετατραυματική αρθρίτιδα
  • Δυσπλασίες του ισχίου
  • Άσηπτη νέκρωση του ισχίου

Όταν διενεργείται μία ολική αρθροπλαστική ισχίου, ο κατεστραμμένος χόνδρος και το υποχόνδριο οστό αφαιρούνται. Προκειμένου να γίνει αυτό, κάποια μαλακά μόρια τέμνoνται ή αποκολλούνται.

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου ελάχιστης επεμβατικότητας ALMIS (Antero Lateral Minimally Invasive Surgery) σε ύπτια θέση (ALMIS supine) αποτελεί την πιο σύγχρονη και ασφαλή επιλογή για τον ασθενή. Η τομή είναι πολύ μικροτερη και δεν γίνεται καμία μυϊκή βλάβη ή βλάβη περιαρθρικών ιστών. Επίσης η απώλεια αίματος ελαχιστοποιείται, όπου αυτό είναι δυνατό, με μη ουσιαστικό κίνδυνο νευρικής ή αγγειακής βλάβης.

Κλασική Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου

Στην κλασική ολική αρθροπλαστική ισχίου:

  • Γίνεται μία τομή 25 – 30 εκ στην πλάγια επιφάνεια του ισχίου.
  • Οι μύες αποκολλούνται από το μηριαίο για να εξαρθρωθεί η κεφαλή και να υπάρχει καλό οπτικό πεδίο.
  • Η κατεστραμμένη κεφαλή αφαιρείται και αντικαθίσταται με μία κεφαλή από κεραμικό υλικό ή ειδικό κράμα μετάλλων. Αυτή τοποθετείται στο άνω άκρο ενός μεταλλικού στειλεού, που τοποθετείται μέσα στον αυλό του μηριαίου.
  • Η κατεστραμμένη επιφάνεια της κοτύλης, δηλαδή του κοίλου τμήματος του ισχίου, αντικαθίσταται από μία μεταλλική συνήθως κοτύλη. Κάποιες φορές μπορεί να χρησιμοποιηθούν βίδες ή και βιολογικό τσιμέντο για την καλύτερη σταθεροποίησή της.

Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου Ελάχιστης Επεμβατικότητας ALMIS

Η ολική αρθροπλαστική ισχίου ελάχιστης επεμβατικότητας ALMIS supine αποτελεί την πιο σύγχρονη και ασφαλή επιλογή. Αποτελεί την εξέλιξη των MIS ( Minimally Invasive Surgery) και AMIS (Αnterior Minimally Invasive Surgery), αφού έδωσε λύση στα προβλήματα και τις επιπλοκές αυτών.

αρθροπλαστική ισχίου

Η ιδιαιτερότητα της τεχνικής ALMIS supine είναι η περιορισμένης έκτασης τομή του δέρματος στα πλάγια και άνω τμήμα του μηρού, που στην προσπέλασή της δεν τραυματίζει τον έξω πλατύ μυ και την αγγείωσή του, καθώς και τους εν τω βάθει κλάδους της μηριαίας αρτηρίας, όπως της έξω περισπώμενης, που τραυματίζονται συνήθως στις πλάγιες τύπου Hardinge προσπελάσεις, ούτε τα άνω γλουτιαία αγγεία και νεύρα. Πλεονέκτημα της τεχνικής επίσης είναι η μη διατομή κανενός μυός, όπως στροφείς και απιοειδής, με εξαίρεση δύσκολες περιπτώσεις που εφαρμόζεται ανάσπαση μικρού τμήματος του μέσου γλουτιαίου μυός και επανασυρραφή.

Κόστος Αρθροπλαστικής Ισχίου

Η περίπτωση του κάθε ασθενή είναι διαφορετική. Το κόστος εξαρτάται από το μέγεθος της βλάβης, την ποιότητα των υλικών, τον ιατρικό εξοπλισμό που πρέπει να χρησιμοποιηθεί (εξειδικευμένο ή μη) κ.ά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την Ολική Αρθροπλαστική Ισχίου Ελάχιστης Επεμβατικότητας ALMIS, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2108052117, ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.