Διάστρεμμα Αστραγάλου – Ποδοκνημικής – Τι είναι

Για την ευέλικτη και σωστά οριοθετούμενη κίνηση του αστραγάλου είναι υπεύθυνα τα οστά της ποδοκνημικής, δηλαδή το περιφερικό άκρο της κνήμης, της περόνης και ο αστράγαλος, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους.

Οι σύνδεσμοι αυτοί χαρακτηρίζονται από ελαστικότητα και έτσι μετά από κάθε κίνηση επανέρχονται στην αρχική τους μορφή. Ωστόσο, κάποια έντονη και απότομη κίνηση που υπερβαίνει αυτή τους την ιδιότητα, μπορεί να προκαλέσει μερική ή ολική ρήξη των ινών τους.

Το διάστρεμμα ποδοκνημικής αποτελεί έναν από τους πιο συχνούς τραυματισμούς στο ανθρώπινο σώμα. Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, σχεδόν κάθε άνθρωπος έχει υποστεί έστω και μια φορά στη ζωή του διάστρεμμα ποδοκνημικής.

Διάστρεμμα Αστραγάλου – Αίτια

Κατά την κάκωση, πραγματοποιείται βίαιη διάταση των συνδέσμων με συνέπεια μερική ή ολική ρήξη των ινών τους.

Επίσης, μπορεί να αναπτυχθεί οίδημα σε γειτονικά οστά όπως το έσω σφυρό, το έξω σφυρό ή το φύμα του πέμπτου μεταταρσίου.

Διάστρεμμα Αστραγάλου – Bαθμοί Kάκωσης

Το διάστρεμμα ποδοκνημικής ταξινομείται, ανάλογα με την ένταση των συμπτωμάτων και την πολυπλοκότητα της κάκωσης σε 3 βαθμούς:

Διάστρεμμα Αστραγάλου 1ου βαθμού: Ο ασθενής νιώθει πόνο και αστάθεια με συνοδό οίδημα. Στην περίπτωση αυτή η διάταση των συνδέσμων είναι ήπια.
Διάστρεμμα Αστραγάλου 2ου βαθμού: Οι σύνδεσμοι έχουν υποστεί μερική ρήξη με συυνοδό οίδημα, εκχυμώσεις και ευαισθησία.
Διάστρεμμα Αστραγάλου 3ου βαθμού: Οι σύνδεσμοι έχουν υποστεί πλήρη ρήξη. Η λειτουργικότητα του ασθενούς περιορίζεται, καθώς νιώθει έντονο πόνο κατά τη βάδιση με πλήρη φόρτιση και παρουσιάζεται ευαισθησία κατά την ψηλάφηση με συνοδές εκχυμώσεις, οίδημα και έντονο άλγος.

Ποδοκνημική – Ανατομία

Η άρθρωση της ποδοκνημικής σχηματίζεται από τρία οστά, το περιφερικό άκρο της κνήμης και της περόνης και τον αστράγαλο, τα οποία συνδέονται μεταξύ τους με συνδέσμους. Οι σύνδεσμοι αυτοί προστατεύουν την περιοχή από τραυματισμούς ενώ οριοθετούν τις κινήσεις, ώστε αυτές να γίνονται με ομαλό τρόπο. Η σύστασή τους είναι ελαστική, ώστε να επιτρέπει την ευελιξία των κινήσεων. Αν όμως αυτοί διαταθούν με απότομο τρόπο, μπορεί να προκληθεί μερική ή ολική ρήξη των ινών τους.

Διάστρεμμα Αστραγάλου – Συμπτώματα

Κατά την κάκωση, ο ασθενής αισθάνεται αμέσως έντονο πόνο. Κατόπιν αναπτύσσεται οίδημα στην περιοχή, γι’ αυτό συνιστάται άμεσα η εφαρμογή παγοθεραπείας τοπικά για την υποχώρηση του οιδήματος και την ανακούφιση από το άλγος.

Κατά την ψηλάφηση, μπορεί επίσης να διαπιστωθούν εκχυμώσεις με συνοδό ευαισθησία, συνήθως διάχυτη.
Ανάλογα με το βαθμό της κάκωσης, ο ασθενής μπορεί να παραπονείται για αίσθημα αστάθειας της ποδοκνημικής κατά τη βάδιση με συνοδό άλγος.

Πολλοί ασθενείς δεν δίνουν βαρύτητα στα συμπτωμάτα που εμφανίζονται, με αποτέλεσμα την επιδείνωση της κλινικής τους εικόνας, την εμμονή των συμπτωμάτων και την αύξηση του χρόνου θεραπείας.

Αν παρατηρείτε ότι ο πόνος επιμένει το πρώτο 24ωρο, επισκεφθείτε έναν ειδικό Ορθοπεδικό Χειρουργό, ώστε να σας εξετάσει και να προχωρήσει σε ασφαλή διάγνωση της πάθησης σας. Να θυμάστε ότι η σωστή και άμεση αντιμετώπιση είναι θεμελιώδης για την πιο γρήγορη και αποτελεσματική ανάρρωση. Κανείς δεν θέλει να ταλαιπωρείται. Ούτε εσείς. Σωστά;

Διάστρεμμα Αστραγάλου – Διάγνωση

Το διάστρεμμα ποδοκνημικής παρατηρείται συνήθως μετά από απότομη, στροφική κίνηση της ποδοκνημικής. Εφόσον ο πόνος παραμένει, ο ασθενής επισκέπτεται έναν ειδικό Ορθοπεδικό Χειρουργό, ο οποίος κατόπιν λαμβάνει πλήρες ιατρικό ιστορικό και πραγματοποιεί κλινική εξέταση του ασθενούς, ψηλαφώντας το σημείο που έχει υποστεί την κάκωση.

Για ακόμα πιο ασφαλές συμπέρασμα, μπορεί να χρειαστούν απλές ακτινογραφίες της ποδοκνημικής, για την αξιολόγηση των οστικών δομών και το σχεδιασμό της πορείας αποκατάστασης του ασθενούς.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, ανάλογα με τον βαθμό της κάκωσης και τα ευρήματα από την κλινική εξέταση και τον ακτινολογικό έλεγχο, ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός μπορεί να προχωρήσει σε περαιτέρω απεικονιστικό έλεγχο, όπως η μαγνητική τομογραφία της ποδοκνημικής.

Διάστρεμμα Αστραγάλου – Θεραπεία

Μην αμελείτε τα συμπτώματα του διαστρέμματος. Η υπεύθυνη αντιμετώπιση του διαστρέμματος της ποδοκνημικής, ήδη από τις πρώτες ώρες από την κάκωση είναι ιδιαίτερα σημαντική για την πιο γρήγορη και αποτελεσματική αποκατάσταση.

Αρκει να ακολουθήσετε το πρωτόκολλο P.R.I.CE.

Πιο αναλυτικά:

  • Protection (Προστασία): Σταματήστε όποια απαιτητική ή/ και πιο ήπια δραστηριότητα που απαιτεί την κίνηση στο σημείο του τραυματισμού και προστατέψτε το.
  • Rest (Ηρεμία/ Ξεκούραση): Ξεκουράστε το πόδι σας αποφεύγοντας την πλήρη φόρτιση.
    Ice (Πάγος): Η παγοθεραπεία για 6 έως 8 λεπτά πολλές φορές κατά τη διάρκεια της ημέρας είναι πολύ σημαντική για την υποχώρηση του οιδήματος και την ανακούφιση από τον πόνο.
  • Compression (Συμπίεση): Η πιεστική περίδεση μειώνει το οίδημα περιορίζει την κινητικότητα στο σημείο τραυματισμού.
  • Elevation (Ανύψωση). Τοποθετήστε το πόδι σας σε ανάρροπη θέση, δηλαδή πιο ψηλά σε σχέση με το υπόλοιπο σώμα για τον περιορισμό του οιδήματος.

Ο ιατρός μπορεί να συστήσει, επίσης, μια σειρά από ασκήσεις φυσικοθεραπείας για την πιο αποτελεσματική αντιμετώπιση των συμπτωμάτων.

Να θυμάστε ότι είναι σημαντικό να απευθυνθείτε από την αρχή σε έναν Ορθοπαιδικό Χειρουργό για να σας δώσει τις σωστές κατευθυντήριες οδηγίες.

Αν το διάστρεμμα ποδοκνημικής δεν αποκατασταθεί σε 3-6 μήνες από την κάκωση και το οίδημα, ο πόνος και η δυσκολία κατά την κίνηση παραμένουν, μπορεί να συνυπάρχουν προβλήματα όπως ένα ενδαρθρικό κάταγμα, μετατραυματικά οστεόφυτα ή ένα ελεύθερο οστεοχόνδρινο σώμα και κυρίως η μετατραυματική αστάθεια.

Διάστρεμμα Αστραγάλου – Χειρουργείο

Σε ορισμένες περιπτώσεις, κυρίως σε διαστρέμματα 3ου βαθμού ή όταν η συντηρητική θεραπεία έχει αποτύχει, ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός θα αξιολογήσει αν η κάκωσή σας χρήζει αρθροσκοπικής αποκατάστασης.

Πρόκειται μια Ελάχιστα Επεμβατική Μέθοδο κατά την οποία ο Χειρουργός εισάγει μία μικροκάμερα στο σημείο του τραυματισμού δημιουργώντας μία τομή ελάχιστων χιλιοστών. Για την αποκατάσταση της κάκωσης, πραγματοποιείται μία ακόμα τομή για την εισαγωγή των ειδικών αρθροσκοπικών εργαλείων.

Η Αρθροσκόπηση Ποδοκνημικής είναι μία αναίμακτη, ανώδυνη μέθοδος που επιτρέπει τη γρήγορη ανάρρωση του ασθενούς. Δεν χρειάζεται νοσηλεία στο νοσοκομείο και ο ασθενής μπορεί να επιστρέψει στην οικία του την ίδια μέρα.

Μετεγχειρητικά θα χρειαστεί μία σειρά από φυσικοθεραπείες για την ανάκτηση του εύρους κίνησης και τη μυϊκή ενδυνάμωσή των ασθενών.

Η επέμβαση αυτή έχει προσιτό κόστος. Για μία πιο ολοκληρωμένη εικόνα του κόστους, επισκεφθείτε έναν Ορθοπαιδικό Χειρουργό ώστε να αξιολογήσει την κατάστασή σας και να προσεγγίσει εξατομικευμένα το κόστος της επέμβασης.

«Το προλαμβάνειν κάλλιον του θεραπεύειν», Ιπποκράτης

Επειδή η υγεία είναι το πολυτιμότερο αγαθό, καλό είναι να ακολουθείτε ορισμένους κανόνες για να προστατέψετε τον εαυτό σας από κακώσεις.

  • Ζεστάνετε τους μυς και τις αρθρώσεις πριν από κάθε αθλητική δραστηριότητα ( ήπια ή πιο έντονη) με διατάσεις.
  • Φροντίστε για την ενδυνάμωση του μυϊκού σας συστήματος.
  • Μειώστε τους επιβαρυντικούς παράγοντες για το σώμα σας.
  • Επιλέξτε τα κατάλληλα υποδήματα, ανάλογα με την αθλητική σας δραστηριότητα.

Για όποια ενόχληση ή αστάθεια στην ποδοκνημική σας, επισκεφθείτε έναν ειδικό Ορθοπαιδικό Χειρουργό.

Ο Ορθοπαιδικός Χειρουργός – Αθλητίατρος Χιώτης Ν. Ιωάννης MD, PhD, MSc, έχει εξειδικευθεί στην Αρθροσκοπική Χειρουργική, Ορθοπαιδική και Τραυματολογία με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, καθώς και με τις νεότερες τεχνολογίες των Robotics Technology.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας και προγραμματίστε το δικό σας ραντεβού.

Είπαν για τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό Χιώτη Ν. Ιωάννη

Nik Vath
11 Iούλιος 2023
Πραγματικά ένας κορυφαίος γιατρός! Με άριστη γνώση του αντικειμένου του, ανθρώπινος, αφιερώνει το χρόνο που χρειάζεται ο ασθενής δίνοντάς του την καλύτερη λύση.Με γλίτωσε από χειρουργείο στον ώμο που είχε συστήσει άλλος γιατρός και μου έλυσε το πρόβλημα με 2 ενέσεις τοπικά και κάποιες κινήσεις που μου έκανε στο χέρι!
Kleoniki Charalampidou
16 Μάιος 2023
Εξαιρετικος γιατρός, αξιόλογος άνθρωπος με πολύ ανθρώπινο πρόσωπο. Σας ευχαριστούμε για όλα.
Grigoris Vassiliou
6 Μάρτιος 2023
Εκπληκτικός επιστήμονας και άνθρωπος
Theano Pavl
6 Φεβρουάριος 2023
Πρόκειται για εξαιρετικό ιατρό, με άριστη γνώση του αντικειμένου και ευρύ φάσμα γνώσεων. Προσεγγίζει τον ασθενή με μεγάλο επαγγελματισμό, δίνει μεγάλη προσοχή στο πρόβλημα, αναλύει την κάθε λεπτομέρεια με υπομονή και εμπνέει εμπιστοσύνη!!! Επιστήμονας με ήθος και αξιοθαύμαστη ηρεμία, που μεταδίδεται στον ασθενή, κατι πολύ σημαντικό όταν υπάρχει άγχος-φόβος σε θέματα υγείας. Άψογος!!! Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Σοφία Παπαβασιλείου
25 Oκτώβριος 2022
Εξαιρετικός ιατρός,γνωστης του αντικειμένου του και πάνω απ όλα ανθρωπος!!!