Η διασωστική αρθροσκόπηση ώμου είναι μία εξαιρετικά εξειδικευμένη και απαιτητική τεχνική που μπορεί να σώσει την άρθρωση του ώμου, όταν η αντικατάσταση φαίνεται μονόδρομος. Για τη συγκεκριμένη τεχνική μας μιλά ο Ιωάννης Ν. Χιώτης, Ορθοπαιδικός Χειρουργός – Αθλητίατρος. “Πρόκειται για μια μέθοδο ελάχιστα επεμβατική, στην οποία με μικρές τομές, λεπτά εργαλεία και τη βοήθεια μικροκάμερας αποκαθιστούμε βαριές και παραμελημένες βλάβες των τενόντων του ώμου που προκαλούν σοβαρή αναπηρία με πόνο και αδυναμία κίνησης.

Αρχικά αναγνωρίζουμε τις βλάβες των τενόντων και στη συνέχεια με ειδικές εξειδικευμένες τεχνικές αντικαθιστούμε αυτούς τους τένοντες, είτε παίρνοντας μοσχεύματα από δότριες περιοχές και μεταφέροντάς τα εκεί, δηλαδή με μεταμόσχευση τενόντων, είτε με τενοντομεταφορά, δηλαδή να πάρουμε τένοντες από την περιοχή του ώμου και να τους μεταφέρουμε σε κάποια άλλη ανατομική θέση, με αποτέλεσμα πλέον ο ασθενής να ξεπεράσει αυτή την αναπηρία. Έτσι η τεχνική ονομάζεται διασωστική αρθροσκόπηση διότι διασώζει την άρθρωση από την αντικατάστασή της, την λεγόμενη ολική αρθροπλαστική του ώμου, επαναλειτουργώντας τον”, καταλήγει ο γιατρός.

Πώς πραγματοποιείται;

Όπως μας εξηγεί ο Ιωάννης Χιώτης, “η επέμβαση πραγματοποιείται με τη χρήση μικρόκαμερας 4,5-5 χιλ. με την οποία σκοπούμε μέσα στην άρθρωση, με λεπτά εργαλεία των 3,5 χιλ και μικρές τομές μερικών χιλιοστών, καθώς και με τη χρήση ειδικών ραμμάτων, ικριωμάτων, τεχνικών τενοντομεταφορών και τοποθέτηση αυτομοσχευμάτων επαναφέρουμε τη λειτουργικότητα των μυών και των τενόντων της άρθρωσης του ώμου σε εκτεταμένες και παραμελημένες ρήξεις. Αυτό, βέβαια, προϋποθέτει άρτια υποστήριξη από τεχνολογικό εξοπλισμό, πολύ καλή τεχνογνωσία των εμφυτεύσιμων υλικών, ικριωμάτων, των βιοαπορροφήσιμων μπαλονιών, των ραμμάτων, και φυσικά απαιτεί χειρουργική δεξιότητα και μεγάλη εμπειρία από τον ορθοπαιδικό χειρουργό”.

Ποιους αφορά η παραπάνω τεχνική;

Όπως απαντά ο ορθοπαιδικός “αφορά ασθενείς συνήθως άνω των 50 ετών, που είτε λόγω τραυματισμού είτε λόγω εκφυλισμού (κληρονομικότητας) έχουν μαζικές και χρόνιες ρήξεις των τενόντων (3 & 4 τένοντες), που πιθανόν να συνοδεύονται από ατροφικούς μυς και αναπηρία στη λειτουργικότητα της άρθρωσης του ώμου. Η συνήθης πρόταση σε αυτή την κατηγορία των ασθενών είναι η αντικατάσταση της άρθρωσης, η λεγόμενη ανάστροφη ολική αρθροπλαστικη του ώμου, ένα χειρουργείο με πολλές ιδιαιτερότητες.

Η διασωστική αρθροσκόπηση του ώμου θα καταφέρει με ελάχιστα επεμβατική μέθοδο και βραχεία νοσηλεία, να αποκαταστήσει τη λειτουργικότητα του ώμου και να δώσει ικανοποιητική ποιότητα ζωής στον ασθενή σε βάθος χρόνου εξαλείφοντας ή στη χειρότερη παρατείνοντας την εφαρμογή της αντικατάστασης της άρθρωσης”.

Ποιο είναι το πρόγραμμα αποκατάστασης;

Όπως εξηγεί ο χειρουργός, ο ασθενής εξέρχεται την ίδια ημέρα από το νοσοκομείο χωρίς πόνο και ακολουθεί ένα πρόγραμμα αποκατάστασης ανάλογα με την τεχνική όπου εφαρμόστηκε, με συνεδρίες φυσικοθεραπειών και ενδυνάμωσης από 1 έως 4 μήνες. Στόχος είναι η ανάκτηση της λειτουργικότητας της άρθρωσης.

Από ποιους πραγματοποιείται;

Η διασωστική αρθροσκόπηση ώμου πραγματοποιείται από ορθοπαιδικούς χειρουργούς που διαθέτουν υψηλή ανατομική γνώση της άρθρωσης του ώμου, χειρουργική δεξιότητα και μεγάλη εμπειρία σε χειρουργικές επεμβάσεις του ώμου.

Παρακολουθήστε ολόκληρη την συνέντευξη του Ορθοπαιδικού Χειρουργού – Αθλητίατρου Χιώτη Ν. Ιωάννη σχετικά με τη “Διασωστική Αρθροσκόπηση Ώμου” στην εκπομπή “Πρωινοί Τύποι” του ΑΝΤ1: