Η ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου είναι μία καινούρια τεχνική που κερδίζει διαρκώς έδαφος διεθνώς! Πρόκειται για μία μέθοδο ολικής αντικατάστασης της άρθρωσης του ώμου, που όμως έχει ανάποδο σχήμα από την κλασσική αρθροπλαστική  (ανάστροφη).

Ο Χειρουργός Ορθοπαιδικός – Αθλητίατρος Χιώτης Ν. Ιωάννης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχόμενης εκπαίδευσης, ταξίδευσε στην Ιταλία, όπου σε συνεργασία με τον Dott. Enrico Gervasi, Χειρουργό Ορθοπαιδικό και ειδικό στην τραυματολογία, πραγματοποίησε μία επέμβαση ανάστροφής ολικής αρθροπλαστικής του ώμου και τενοντομεταφορά του πλατέος ραχιαίου, με σκοπό την αντιμετώπιση των μαζικών ρήξεων του τενοντίου πετάλου του ώμου. Η επέμβαση πραγματοποιήθηκε στο Ospedale Civile di Latisana.