Με τη σκέψη στο μέλλον και τροχοπέδη την εφαρμοσμένη τεχνολογική εξέλιξη στην ιατρική επιστήμη, θα πραγματοποιηθεί ορθοπαιδική εσπερίδα με επίκεντρο τις προσδοκίες και το όραμα της αρθροσκόπησης στην επόμενη δεκαετία:

«Ατενίζοντας το μέλλον με το Αρθροσκόπιο»

Θα εισηγηθούν έμπειροι χειρουργοί ορθοπαιδικοί στη Διαγνωστική και Επεμβατική Αρθροσκόπηση τις τελευταίες εξελίξεις ανά ανατομική περιοχή, τις ιατροτεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες αποκατάστασης.

Η συνάντηση λαμβάνει χώρα στο πλαίσιο του Athens Hilton Money Show 2018.

8 Ιανουαρίου 2018, ώρα 18:00

Ξενοδοχείο Hilton, Αίθουσα Ερατώ Α’