Στις 22 Μαρτίου 2021 συστάθηκε η εταιρεία με τα ακόλουθα στοιχεία:

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ: ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΗΣ ΟΡΘΟΠΕΔΙΚΗΣ
ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.
ΔΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ: CHIOTIS I. ARTHROSIS CLINIC
ΝΟΜΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΓΕΜΗ: 158667103000
Δ.Ο.Υ.: ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 5, Τ.Κ. 15123, ΜΑΡΟΥΣΙ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΑΦΜ: 801534532
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΜΟΝΑΔΙΚΟΣ ΕΤΑΙΡΟΣ: ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 3.000,00
ΧΙΩΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ: ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 100%
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2108052117
EMAIL: info@chiotisioannis.gr