ορθοπαιδικος μαρουσι

Συνεργάτες

Γεωργοκώστας Ορθοπεδικός

Αθανάσιος Γεωργοκώστας – Ορθοπεδικός Χειρουργός

χριστοδουλάκης ορθοπαιδικός

Γιώργος Χριστοδουλάκης – Ορθοπεδικός Χειρουργός