Κροτούν ισχίο ή dancer’s hip ή snapping hip ή coxa saltans περιγράφει την αίσθηση της αναπήδησης που έχει ο ασθενής στην περιοχή του ισχίου, και η οποία μερικές συνοδεύεται από «κρότο» – ήχο αναπήδησης.

Συνήθως παρατηρείται σε αθλητές νέους σε ηλικία, συχνότερα σε γυναίκες και στην πλειονότητα είναι ασυμπτωματικό.

Πηγές Αναπήδησης

Ανατομικά υπάρχουν δύο πηγές αναπήδησης.

Το εξωτερικό κροτούν ισχίο το οποίο οφείλεται στην αναπήδηση της λαγονοκνημιαίας ταινίας πάνω από το μείζονα τροχαντήρα του μηριαίου. Παρατηρείται  συχνότερα σε αθλητές όπως δρομείς, αρσιβαρίστες και γενικότερα σε αθλητές οι οποίοι επαναλαμβάνουν κάμψη και έκταση του ισχίου. Η διάγνωση απαιτεί λεπτομερή ιστορικό, απεικονιστικό έλεγχο και κλινική εξέταση για την επιβεβαίωση του συμπτώματος και την ανεύρεση της αιτιολογίας. Συνήθως είναι η ορογονοθυλακίτιδα και η «σφιχτή» λαγονοκνημιαία ταινία. Κατόπιν η αποκατάσταση απαιτεί ειδικό πρόγραμμα φυσικοθεραπείας και φαρμακευτικής αγωγής πάντα υπό την καθοδήγηση του ειδικού ορθοπαιδικού – αθλητίατρου. Εάν τα συμπτώματα δεν υφεθούν κατόπιν εξαμήνου, τότε η χειρουργική και ενδοσκοπική αποκατάσταση είναι η τελική λύση, με τεχνικές χαλάρωσης της λαγονοκνημιαίας ταινίας συνήθως.

Το εσωτερικό κροτούν ισχίο οφείλεται στην αναπήδηση του λαγονοψοΐτη πάνω από το κτενιαίο όγκωμα ή τη μηριαία κεφαλή ή τον ελάσσονα τροχαντήρα. Παρατηρείται  συχνότερα στους χορευτές οι οποίοι διενεργούν κάμψη, έκταση και περιστροφή του ισχίου κατά τη χορογραφία. Η διάγνωση τεκμηριώνεται από το ιστορικό του ασθενή, τον απεικονιστικό έλεγχο και την κλινική εξέταση. Τα αίτια μπορεί να είναι ο πρόσθιος προσανατολισμός της κοτύλης, ο «σφιχτός» λαγονοψοΐτης, η εξόστωση του ελάσσονα τροχαντήρα. Η αποκατάσταση για τους πρώτους 6 μήνες γίνεται μέσω συνεδριών φυσικοθεραπείας και φαρμακευτικής αγωγής. Επί αποτυχίας της συντηρητικής θεραπείας συνιστάται η αρθροσκόπηση ισχίου και μέσω αυτής και πρόσθια θυλακοτομή τενοντοτομή του λαγονοψοΐτη. Στο 70% του εσωτερικού κροτούν ισχίου συνυπάρχουν και ενδαρθρικές βλάβες του ισχίου.

Εν κατακλείδι, το κροτούν ισχίο αποτελεί ένα σύμπτωμα αίσθησης αναπήδησης στο ισχίο το οποίο είναι συνήθως ασυμπτωματικό. Όταν δημιουργεί πόνο, τις περισσότερες φορές θεραπεύεται συντηρητικά  και ελάχιστα περιστατικά επί εμμονής αποκαθίστανται επεμβατικά.