Ο νάρθηκας ακινητοποίησης έχει ως σκοπό την ανάπαυση και υποστήριξη του χειρουργηθέντος ώμου και όχι την πλήρη ακινητοποίησή του.

Η χρονική περίοδος χρήσης του νάρθηκα εξαρτάται από το είδος της χειρουργικής επέμβασης, την ποιότητα των ιστών του ώμου και τη σταθερότητα της χειρουργικής θεραπείας. Συνήθως κυμαίνεται μεταξύ 3 και 4 εβδομάδων.

Η τοποθέτηση του νάρθηκα τη χρήση ενός μόνο χεριού είναι αρκετά δύσκολη, για αυτό καλό είναι να υπάρχει βοήθεια από κάποιον.

Οδηγίες

Αφαιρέστε το velcro ασφαλείας (μην το πετάξετε, θα το χρειαστείτε στη συνέχεια) και ξετυλίξτε όλους τους ιμάντες.

Περάστε τον φαρδύ ιμάντα κάτω από το στήθος σας και σταθεροποιήστε τον με τη χρήση του velcro. Ο μικρός ιμάντας του βραχίονα θα πρέπει να βρίσκεται από τη μεριά του χειρουργημένου ώμου.

Τυλίξτε τον μικρό ιμάντα γύρω από τον βραχίονα και σταθεροποιήστε κολλώντας το αντίστοιχο velcro στον μεγαλύτερο ιμάντα.

τοποθέτηση νάρθηκα 1τοποθέτηση νάρθηκα 2

Περάστε τον μακρύ ιμάντα του καρπού στον κρίκο που βρίσκεται στην πλάτη. Ρυθμίστε το μήκος ούτως ώστε όταν τοποθετηθεί ο καρπός στην αντίστοιχη θήκη, ο αγκώνας να βρίσκεται σε γωνία 90ο. Ο ιμάντας θα πρέπει να περνάει από την μεριά του υγιή ώμου.

τοποθέτηση νάρθηκα 3τοποθέτηση νάρθηκα 4

Τοποθετήστε τον καρπό σας στην αντίστοιχη θήκα και σταθεροποιήστε την με το μεμονωμένο velcro που αφαιρέσατε κατά το ξεδίπλωμα του νάρθηκα, στον ιμάντα της μέσης.

Βεβαιωθείτε ότι ο νάρθηκας είναι αρκετά σταθερός, χωρίς να δυσχεραίνει την αναπνοή σας. Εάν ο νάρθηκας ενοχλεί τότε θα πρέπει να χαλαρώνεται ή να αφαιρείται.

Οι ιμάντες του νάρθηκα ενδέχεται να χαλαρώσουν από το βάρος του άνω άκρου. Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να αφαιρούνται και να επανατοποθετούνται με μεγαλύτερη τάση.

Ο νάρθηκας θα πρέπει να χρησιμοποιείται όλη την ημέρα αλλά κυρίως την νύχτα για περίπου 1 μήνα και σύμφωνα με τις οδηγίες του χειρουργού. Είναι προτιμότερο να κοιμάστε ανάσκελα ή εάν είναι αναγκαίο στο πλάι επί του μη χειρουργημένου ώμου.