Αρθρίτιδα Ώμου – Οστεοαρθρίτιδα Ώμου: Τι είναι

Οι αρθρώσεις του ώμου είναι η γληνοβραχιόνια, η ακρωμιοκλειδική, η στερνοκλειδική και η ωμοπλατοθωρακική και είναι υπεύθυνες για το σύνολο των κινήσεων της ωμικής ζώνης.

Οι αρθρώσεις του ώμου καλύπτονται από χόνδρο, δηλαδή ιστό που προστατεύει τα οστά, ώστε να μην προκαλείται τριβή και φθορά όταν αυτά έρχονται σε επαφή. Σκεφτείτε ότι ο αρθρικός χόνδρος είναι σαν ένα σφουγγάρι που απορροφά τους κραδασμούς, ώστε η κίνηση να γίνεται ομαλά. Όταν ο χόνδρος φθείρεται, οι αρθρικές επιφάνειες έρχονται σε επαφή μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την Αρθρίτιδα (Οστεοαρθρίτιδα) Ώμου.

Με την πάροδο του χρόνου και καθώς το ηλικιακό όριο αυξάνεται, τα συμπτώματα γίνονται ολοένα και πιο έντονα. Εφόσον οι κλινικές αυτές εκδηλώσεις επηρεάζουν την ποιότητα ζωής του ατόμου, χρήζουν άμεσης αντιμετώπισης.

Αρθρίτιδα Ώμου – Οστεοαρθρίτιδα Ώμου: Είδη

Πρωτοπαθής αρθρίτιδα ώμου

Στην περίπτωση αυτή, ο αρθρικός χόνδρος εκφυλίζεται. Η πρωτοπαθής οστεοαρθρίτιδα ώμου είναι πολυπαραγοντικής αιτιολογίας, με τους γενετικούς παράγοντες να αποτελούν μία από από αυτές τις αιτίες.

Δευτεροπαθής αρθρίτιδα ώμου

Στην περίπτωση αυτή, η πάθηση μπορεί να οφείλεται σε τραυματισμό ή αυτοάνοσο νόσημα, όπως η ρευματοειδής αρθρίτιδα.

Αρθρίτιδα Ώμου – Συμπτώματα

Αναμφισβήτητα η οστεοαρθρίτιδα ώμου περιορίζει σημαντικά τις δραστηριότητες των ασθενών. Για το λόγο αυτό, είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και η κατάλληλη θεραπεία υπό την καθοδήγηση του Ορθοπαιδικού χειρουργού.

Ποια είναι τα συμπτώματα που θα «βάλουν σε υποψία» τους ασθενείς;

Αρχικά, εκδηλώνεται δυσκαμψία στην άρθρωση του ώμου και πόνος, που συνεχώς επιδεινώνεται. Στο πλαίσιο αυτό, οι ασθενείς περιορίζουν τις κινήσεις πάνω από το επίπεδο του ώμου και άλλες δραστηριότητες που προκαλούν πόνο. Σταδιακά ο πόνος γίνεται έντονος και σε ηρεμία, αλλά και κατά τη διάρκεια του ύπνου, με συνέπεια το αίσθημα κόπωσης των ασθενών.

Στα συμπτώματα περιλαμβάνονται επίσης το οίδημα, η ερυθρότητα και η θερμότητα τοπικά στην περιοχή του ώμου στο πλαίσιο της φλεγμονής που δημιουργείται. Κατά την κίνηση του ώμου, εμφανίζεται ένα αίσθημα κριγμού.

Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την υποβάθμιση της ποιότητας ζωής των ατόμων, τα οποία πλέον δεν μπορούν να συμμετέχουν σε δραστηριότητες της καθημερινής τους ζωής, όπως οι δουλειές στο σπίτι ή οι αθλητικές δραστηριότητες.

Οστεοαρθρίτιδα Ώμου –  Αίτια

Η αρθρίτιδα ώμου αποτελεί μία εκφυλιστική πάθηση των αρθρώσεων με κύρια αίτια τα παρακάτω:

 • Φθορά των αρθρικών επιφανειών
 • Κατάγματα της κεφαλής του βραχιονίου ή της ωμογλήνης
 • Συνοδές ρήξεις των τενοντίου πετάλου
 • Ρευματοειδής Αρθρίτιδα (αυτοάνοση πάθηση η οποία μπορεί να επηρεάζει και τις δύο πλευρές του ώμου)

Έτσι, η αρθρίτιδα ώμου διακρίνεται σε:

 • Εκφυλιστική Αρθρίτιδα Ώμου (Οστεοαρθρίτιδα)
 • Μετατραυματική Αρθρίτιδα Ώμου
 • Αρθροπάθεια λόγω βλάβης του «στροφικού πετάλου του ώμου»
 • Αρθρίτιδα λόγω ισχαιμικής νέκρωσης της βραχιονίου κεφαλής (Οστεονέκρωση- διαταραχή της αιμάτωσης της βραχιόνιας κεφαλής)

Οστεοαρθρίτιδα Ώμου – Διάγνωση

Στο ασφαλές περιβάλλον του ιατρείου, ο ιατρός λαμβάνει το πλήρες ιατρικό ιστορικό του ασθενούς και στη συνέχεια προχωράει στην κλινική εξέταση. Ο κλινικός έλεγχος περιλαμβάνει την ψηλάφηση για την εντόπιση των σημείων όπου νιώθει πόνο ο ασθενής και κλινικά τεστ που βοηθούν στη διάγνωση. Ο απεικονιστικός έλεγχος (ακτινογραφίες, υπέρηχος, μαγνητική τομογραφία, αξονική τομογραφία) βοηθούν επίσης στη διάγνωση της πάθησης. Κατόπιν, ο ιατρός συζητάει με τον ασθενή τις επιλογές που υπάρχουν για τη θεραπευτική αντιμετώπιση της πάθησης του. Η θεραπεία μπορεί να είναι είτε συντηρητική είτε χειρουργική.

Αρθρίτιδα Ώμου – Συντηρητική Θεραπεία

 • Ανάπαυση
 • Αποχή από έντονη αθλητική δραστηριότητα ή άρση βάρους
 • Παγοθεραπεία
 • Ασκήσεις φυσικοθεραπείας, οι οποίες θα βοηθήσουν στην ανάκτηση του εύρους της κίνησης και τη μυϊκή ενδυνάμωση του ασθενούς
 • Χορήγηση αναλγητικών ή/ και μη στεροειδών αντιφλεγμονωδών φαρμάκων
 • Έγχυση υαλουρονικού οξέος στην άρθρωση του ώμου
 • Αυτόλογη θεραπεία PRP με χορήγηση αυξητικών παραγόντων όπως είναι το πλάσμα πλούσιο σε αιμοπετάλια.

Αρθρίτιδα Ώμου – Χειρουργείο

Σε νεότερους ασθενείς, επιλέγονται συνήθως χειρουργικές τεχνικές όπως η αρθροσκόπηση ώμου.

Σε ασθενείς μεγαλύτερης ηλικίας και με βάση το ιστορικό του ασθενούς, τα συνοδά νοσήματα, την ένταση των συμπτωμάτων και τα συνοδά παθολογικά ευρήματα, επιλέγεται η Ανάστροφη Ολική Αρθροπλαστική Ώμου. Στην περίπτωση αυτή γίνεται τεχνητή αντικατάσταση της άρθρωσης.

Αρθρίτιδα Ώμου – Επιπλοκές

Πρόκειται για μια ασφαλή διαδικασία. Ωστόσο, πιθανές επιπλοκές αποτελούν η δυσκαμψία του ώμου, λοιμώξεις οι οποίες μπορεί να αντιμετωπιστούν με την κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή και παρεκτόπιση ή φθορά (χαλάρωση) της πρόθεσης.

Στο πλαίσιο αυτό, η επιλογή ενός χειρουργού με πείρα και κατάρτιση μειώνει σημαντικά την πιθανότητα επιπλοκών.

Αρθρίτιδα Ώμου – Αποκατάσταση

Στο αρχικό στάδιο, εφαρμόζεται ανάρτηση ώμου 3 σημείων ώστε να εξασφαλιστεί η ακινητοποίηση του ώμου για περίπου 4 εβδομάδες. Παράλληλα το σημείο της επέμβασης καλύπτεται από αδιάβροχες γάζες, ώστε να παραμείνει καθαρό και στεγνό.

Η νοσηλεία στην κλινική διαρκεί συνήθως 1-2 μέρες, ενώ τα ράμματα αφαιρούνται μετά από 2 εβδομάδες. Ο ιατρός θα σας δώσει όλες τις συμβουλές και θα συστήσει ανάπαυση. Ο πόνος ή το οίδημα που μπορεί να αναπτυχθεί στην περιοχή αντιμετωπίζεται με απλά παυσίπονα και παγοθεραπεία .

Η αποκατάσταση ολοκληρώνεται με ασκήσεις φυσικοθεραπείας για την ανάκτηση του εύρους κίνησης και τη μυϊκή ενδυνάμωση της περιοχής.

Αρθρίτιδα Ώμου – Κόστος Επέμβασης

Ο χειρουργός διαμορφώνει ένα εξατομικευμένο πλάνο για την αντιμετώπιση της παθολογίας κάθε ασθενούς.

Με βάση αυτό και κατόπιν συζήτησης με τον Ορθοπεδικό Χειρουργό, θα ενημερωθείτε για το ακριβές κόστος της επέμβασης.

Ο Ορθοπεδικός Χειρουργός – Αθλητίατρος Χιώτης Ν. Ιωάννης MD, PhD, MSc, έχει εξειδικευθεί στην Αρθροσκοπική Χειρουργική, Ορθοπαιδική και Τραυματολογία με ελάχιστα επεμβατικές μεθόδους, καθώς και με τις νεότερες τεχνολογίες των Robotics Technology.

Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας και προγραμματίστε το δικό σας ραντεβού.

Είπαν για τον Ορθοπαιδικό Χειρουργό Χιώτη Ν. Ιωάννη

Nik Vath
11 Iούλιος 2023
Πραγματικά ένας κορυφαίος γιατρός! Με άριστη γνώση του αντικειμένου του, ανθρώπινος, αφιερώνει το χρόνο που χρειάζεται ο ασθενής δίνοντάς του την καλύτερη λύση.Με γλίτωσε από χειρουργείο στον ώμο που είχε συστήσει άλλος γιατρός και μου έλυσε το πρόβλημα με 2 ενέσεις τοπικά και κάποιες κινήσεις που μου έκανε στο χέρι!
Kleoniki Charalampidou
16 Μάιος 2023
Εξαιρετικος γιατρός, αξιόλογος άνθρωπος με πολύ ανθρώπινο πρόσωπο. Σας ευχαριστούμε για όλα.
Grigoris Vassiliou
6 Μάρτιος 2023
Εκπληκτικός επιστήμονας και άνθρωπος
Theano Pavl
6 Φεβρουάριος 2023
Πρόκειται για εξαιρετικό ιατρό, με άριστη γνώση του αντικειμένου και ευρύ φάσμα γνώσεων. Προσεγγίζει τον ασθενή με μεγάλο επαγγελματισμό, δίνει μεγάλη προσοχή στο πρόβλημα, αναλύει την κάθε λεπτομέρεια με υπομονή και εμπνέει εμπιστοσύνη!!! Επιστήμονας με ήθος και αξιοθαύμαστη ηρεμία, που μεταδίδεται στον ασθενή, κατι πολύ σημαντικό όταν υπάρχει άγχος-φόβος σε θέματα υγείας. Άψογος!!! Τον συνιστώ ανεπιφύλακτα.
Σοφία Παπαβασιλείου
25 Oκτώβριος 2022
Εξαιρετικός ιατρός,γνωστης του αντικειμένου του και πάνω απ όλα ανθρωπος!!!