Η Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου (ΠΧΣ) αποτελεί ολοένα και πιο συχνό πρόβλημα σε παιδιά και εφήβους. Δυστυχώς, τα αποτελέσματα με συντηρητική θεραπεία είναι εξαιρετικά πτωχά. Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται σε αντίστοιχες περιπτώσεις ενηλίκων είναι ακατάλληλες για σκελετικά ανώριμους ασθενείς, εξαιτίας του κινδύνου επιφυσιακών επιπλοκών, συμπεριλαμβανομένης της απόκλισης μήκους των άκρων και των γωνιακών παραμορφώσεων. Η πλέον σύγχρονη προσέγγιση αφορά στην τεχνική “All-Inside”. Πρόκειται για μια ελάχιστα επεμβατική διαδικασία που αποκαθιστά το σύνδεσμο με ένα μόσχευμα και εκτελείται μέσω της διάνοιξης μικρών οπών στο γόνατο και δίχως μεγάλες τομές. Με αυτόν τον τρόπο περιορίζεται το πρήξιμο και τα αιματώματα των μαλακών ιστών και η αποκατάσταση του συνδέσμου απλοποιείται σημαντικά, διασφαλίζοντας τη φυσιολογική σταθερότητα για το γόνατο και την ελαχιστοποίηση των επιπλοκών από την επιφυσιακή πλάκα της κνήμης.

Εισαγωγή

Η Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου είναι συνήθης σε νεαρούς και δραστήριους ασθενείς. Τα τελευταία μάλιστα χρόνια αντιμετωπίζεται χειρουργικά όλο και περισσότερο σε σκελετικά ανώριμους ασθενείς, καθώς έχει πλέον τεκμηριωθεί η αναποτελεσματικότητα της μη χειρουργικής οδού.

Η αύξηση της συχνότητας των τραυματισμών αυτών σε παιδιά και εφήβους οφείλεται κυρίως στην αύξηση των ανταγωνιστικών αθλημάτων σε νεαρότερες ηλικίες. Επίσης έχει αυξηθεί σημαντικά ο αριθμός των κοριτσιών που ασχολούνται με κάποιο άθλημα, γεγονός που συνεισφέρει στη γενική εικόνα.

Τα πραγματικά ποσοστά Ρήξης Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου σε παιδιά είναι άγνωστα, αλλά ο εν λόγω τραυματισμός έχει αναφερθεί στο 10% έως 65% των παιδιατρικών γονάτων με οξεία αιμαρθρίτιδα. Σε σχετική έρευνα (Shea KG, Pfeiffer R, Wang JH, Curtin M, Apel PJ, J Pediatr Orthop. 2004 Nov-Dec; 24(6):623-8.) διαπιστώθηκε ότι οι τραυματισμοί ΠΧΣ αντιπροσώπευαν το 6,7% των συνολικών τραυματισμών και το 30,8% των τραυματισμών στο γόνατο σε ποδοσφαιριστές ηλικίας 5 έως 18 ετών στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η οστική αποκόλληση του ΠΧΣ είναι πιο πιθανή σε άτομα προεφηβικής ηλικίας. Σε εφήβους παρατηρείται συχνότερα Ρήξη Πρόσθιου Χιαστού Συνδέσμου.

Προβληματισμοί

Στο πρόσφατο παρελθόν, οι ορθοπαιδικοί απέφευγαν τη χειρουργική αποκατάσταση του ΠΧΣ σε παιδιά. Ο λόγος ήταν ο φόβος τραυματισμού του οστού κατά την επέμβαση και η δημιουργία προβλημάτων στην ανάπτυξή. Δυστυχώς αυτό είχε ως αποτέλεσμα τη δημιουργία αστάθειας, τραυματισμών στο μηνίσκο (21%-100% των παιδιατρικών ασθενών) και το χόνδρο, οστεοαρθρίτιδας και μειωμένης δραστηριότητας.

Η ανάγκη για άμεση θεραπεία του εν λόγω τραυματισμού, και όχι η καθυστέρησή της μέχρι τη σκελετική ωριμότητα, έχουν οδηγήσει στην εμφάνιση ποικίλων χειρουργικών διαδικασιών για ανακατασκευή του ΠΧΣ. Οι τεχνικές ”over the top” σιγά σιγά χάνουν έδαφος, καθώς μελέτες δείχνουν πως η ισομετρία σε αυτές τις περιπτώσεις είναι λάθος (Bonnard).

Τεχνική All Inside

Η πιο σύγχρονη προσέγγιση στη συνδεσμοπλαστική για την αποκατάσταση της ρήξης πρόσθιου χιαστού συνδέσμου είναι η All Inside. Η τεχνική έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια με εντυπωσιακά μετεγχειρητικά αποτελέσματα.

Πρόκειται για μία ιδιαίτερα απαιτητική τεχνική, η οποία έχει σημαντικά πλεονεκτήματα σε σχέση με άλλες αρθροσκοπικές προσεγγίσεις:

Χρησιμοποιείται ένας μόνο τένοντας για τη δημιουργία μοσχεύματος, με αποτέλεσμα να μην επηρεάζεται η κάμψη του γόνατος σε μεγάλες γωνίες.

  • Το μόσχευμα λαμβάνεται από την οπίσθια επιφάνεια του γόνατος, με συνέπεια να αποφεύγεται ο πόνος κατά το γονάτισμα.
  • Επιτυγχάνεται καλύτερο αισθητικό αποτέλεσμα λόγω της απουσίας τομών σε εμφανή σημεία του γόνατος.
  • Διανοίγονται λιγότερες και μικρότερες τρύπες στο οστό (οστικά τούνελ) από κάθε άλλη σύγχρονη μέθοδο.
  • Η παρέμβαση στην κνημιαία επιφυσιακή πλάκα είναι ελάχιστη.

Αποκατάσταση

​Μετά την αρθροσκόπηση με την τεχνική All Inside, ο μικρός ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο μόνο για 1 ημέρα. Δραστηριοποιείται άμεσα με τη βοήθεια βακτηριών και μπορεί να ξεκινήσει τις φυσικοθεραπείες αποκατάστασης.

Η επάνοδος σε αθλητικές δραστηριότητες γίνεται μετά από διάστημα δύο μηνών για ήπια σπορ όπως το κολύμπι, και πέντε μηνών για τις υπόλοιπες αθλητικές δραστηριότητες.

Παραπομπές
Moira M. McCarthy, Jessica Graziano, Daniel W. Green, and Frank A. Cordasco All-Epiphyseal, All-Inside Anterior Cruciate Ligament. Reconstruction Technique for Skeletally Immature Patients, Arthrosc Tech. 2012 Dec; 1(2): e231–e239.
Shea KG, Pfeiffer R, Wang JH, Curtin M, Apel PJ, J Pediatr Orthop. 2004 Nov-Dec; 24(6):623-8.