Χειρουργός Ορθοπαιδικός, MD, PhD, MSc
Τηλ.: 2108052117 - 6945706036

ΡΗΞΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

Η ρηξη μηνισκου αποτελεί μία από τις συχνότερες κακώσεις που αφορά αθλητές και μη.

ρηξη μηνισκου 1

Οι μηνίσκοι είναι ινοχόνδρινες ανθεκτικές κατασκευές που παίζουν σημαντικό ρόλο στην εμβιομηχανική της άρθρωσης του γόνατος. Λειτουργούν ως μηχανικός σύνδεσμος που επιτρέπει την καλύτερη κατανομή των φορτίων στις αρθρικές επιφάνειες του μηρού και της κνήμης, απορροφά τους κραδασμούς που ασκούνται σε αυτές και επιπλέον συμβάλλει στη σταθερότητα του γόνατος. Το 60% των φορτίων της άρθρωσης περνά δια μέσω των μηνίσκων.

ΑΙΤΙΑ

Οι μηνίσκοι είναι επιρρεπής στους τραυματισμούς καθώς και τις εκφυλιστικές διεργασίες. Τα αίτια που μπορούν να προκαλέσουν ρηξη μηνισκου είναι:

 1. Ακραίες κινήσεις, όπως στροφές του γόνατος με σταθεροποιημένο το πέλμα
 2. Πολύ μεγάλη κάμψη της άρθρωσης
 3. Αμεση κάκωση

ΣΥΜΠΤΩΜΟΤΟΛΟΓΙΑ

Ο ασθενής μπορεί να εμφανίσει:

 • Άμεσα ελαφρύ έως έντονο πόνο, ο οποίος μπορεί να υποχωρήσει με το πέρας των ημερών σε περιπτώσεις μικρής ρήξης
 • Οίδημα του γόνατος μετά από 12-24 ώρες
 • Εμπλοκή (κλείδωμα) της άρθρωσης σε κάμψη σε περιπτώσεις μεγάλης ρήξης
 • Αίσθημα αστάθειας της άρθρωσης
 • Απώλεια του πλήρους εύρους κίνησης

Ο τραυματισμένος μηνίσκος αποτελεί ουσιαστικά ένα ενδαρθρικό ξένο σώμα. Αν δεν αντιμετωπιστεί εγκαίρως θα προκαλέσει βλάβες στους αρθρικούς χόνδρους, δηλαδή πρόωρη οστεοαρθρίτιδα.

ρηξη μηνισκου
Aρθροσκοπική απεικόνιση του φυσιολογικού, ακέραιου μηνίσκου
ρηξη μηνισκου 2
Ρήξη του οπισθιου τμήματος έσω μηνίσκου
ρηξη μηνισκου 3
Aρθροσκοπική απεικόνιση αποσπασθέντος τμήματος της ρήξης του μηνίσκου

Μετά τον τραυματισμό πρέπει να σταματήσει κάθε δραστηριότητα και να τοποθετηθεί πάγος πέριξ της πάσχουσας άρθρωσης.

Η επίσκεψη στον εξειδικευμένο Χειρουργό Ορθοπεδικό Τραυματολόγο θα πρέπει να γίνει το συντομότερο δυνατό ώστε με την κλινική εξέταση, καθώς και με τον εργαστηριακό έλεγχο (ακτινογραφία, μαγνητική τομογραφία), να καθοριστεί το είδος της κάκωσης και να καθοριστεί το πρωτόκολλο αποθεραπείας .

ΣΥΝΤΗΡΗΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Ο τύπος της ρήξης, το μέγεθος καθώς και η περιοχή της ρήξεως του μηνίσκου καθορίζει το πρωτόκολλο αποθεραπείας.

Το έξω τριτημόριο του μηνίσκου διαθέτει πλούσια αιμάτωση το οποίο σημαίνει και μεγάλο δυναμικό επούλωσης (αρθροσκοπική συρραφή του μηνίσκου). Η επιμήκης ρηξη μηνισκου αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα.

Τα δύο κεντρικότερα τριτημόρια του μηνίσκου δεν διαθέτουν αιμάτωση και δεν διαθέτουν και επουλωτική δυνατότητα. Τα τμήματα αυτά δεν δύναται να συρραφτούν και συνήθως αφαιρούνται.

Αν η ρηξη μηνισκου είναι πολύ μικρή και υπάρχει σαφής υποχώρηση των συμπτωμάτων (πόνος, οίδημα), τότε αντιμετωπίζεται με συντηρητική αγωγή η οποία περιλαμβάνει:

 • Ανάπαυση
 • Παγοθεραπεία διάρκειας 10 λεπτών πολλές φορές την ημέρα
 • Φυσικοθεραπεία η οποία έχει ως στόχο την ενδυνάμωση των μυικών ομάδων του γόνατος καθώς και την αποκατάσταση του πλήρες εύρους κίνησης
 • Αντιφλεγμονώδη φαρμακευτική αγωγή αν υπάρχει ειδικός λόγος
 • Ενδαρθρικές εγχύσεις αυτόλογων βιολογικών επουλωτικών παραγόντων

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Τα προηγούμενα χρόνια, η μερική ή η υφολική μηνισκεκτομή αποτελούσε τη μόνη λύση στη ρήξη μηνίσκου. Η αφαίρεση όμως τμήματος του μηνίσκου αποτελεί ουσιαστικά αφαίρεση ενός σημαντικού παράγοντα προστασίας του αρθρικού χόνδρου, προκαλώντας πρόωρη φθορά αυτού για δύο λόγους:

• Δημιουργείται ανάπτυξη μεγάλων εστιακών δυνάμεων μεταξύ των χόνδρων μηρού και κνήμης στο σημείο του ελλείμματος του μηνίσκου
• Αναπτύσσεται μεγαλύτερη και παράδοξη μετακίνηση των οστών μεταξύ τους.

Η εξέλιξη της βιοτεχνολογίας των συνθετικών μοσχευμάτων, καθώς και η τελειοποίηση των αρθροσκοπικών τεχνικών και εργαλείων, έδωσε την ευκαιρία σήμερα στους εξειδικευμένους Ορθοπαιδικούς Χειρουργούς να διενεργούν μεταμοσχεύσεις μηνίσκων (συνθετικών ή αλλομοσχευμάτων), αποκαθιστώντας με τον τρόπο αυτό το έλλειμμα που αφήνει η εκτομή του μηνίσκου και αποφεύγοντας την πρόωρη φθορά και την ανάπτυξη οστεοαρθρίτιδας.

ΠΩΣ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΡΗΞΕΙΣ ΜΗΝΙΣΚΩΝ

 • Με συρραφή και διατήρηση του αποσπασθέντος τμήματος, όπου αυτό είναι δυνατό και αποτελεί την ιδανική λύση.
 • Μερική ή υφολική μηνισκεκτομή, δηλαδή αφαίρεση του σπασμένου τμήματος και ομαλοποίηση των εναπομεινάντων χειλέων.
 • Μεταμόσχευση μηνίσκου από πτωματικό δότη (αλλομόσχευμα)
 • Μεταμόσχευση συνθετικού μηνίσκου. Ο συνθετικός μηνίσκος αποτελεί την τελευταία εξέλιξη της βιοτεχνολογίας και της Ορθοπαιδικής χειρουργικής των Αθλητικών Κακώσεων παγκοσμίως. Ουσιαστικά αποτελεί το ικρίωμα πάνω στο οποίο θα αναπτυχθεί ο νέος μηνίσκος του ασθενούς.

ΑΡΘΟΣΚΟΠΙΚΗ ΜΗΝΙΣΚΕΚΤΟΜΗ

Η αρθροσκοπική μηνισκεκτομή έχει ένδειξη σε ασθενείς με ρήξη μηνίσκου και πόνο στο γόνατο, καθώς και μηχανικά συμπτώματα όπως εμπλοκή και αστάθεια της άρθρωσης. Αρχικά γίνεται αξιολόγηση για το κατά πόσο είναι δυνατή η συρραφή του μηνίσκου. Πολλές φορές, λόγω της φύσης της ρήξης, η συρραφή δεν μπορεί να πραγματοποιηθεί. Το σπασμένο τμήμα αφαιρείται προσεχτικά και το εναπομείναν τμήμα ομαλοποιείται δημιουργώντας ένα φυσιολογικό υπόστρωμα κίνησης της άρθρωσης.

ρήξη μηνίσκου
Αρθροσκοπική απεικόνιση ρήξης μηνίσκου ‘δίκην λαβής κάδου’
ρήξη μηνίσκου
Αρθροσκοπική απεικόνιση υφολικής μηνισκεκτομής

ΣΥΡΡΑΦΗ ΤΟΥ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

Σε πολλές περιπτώσεις η συρραφή του μηνίσκου αποτελεί την ιδανική λύση για τον ασθενή, επιτρέποντας την επούλωση του και ουσιαστικά την οριστική θεραπεία του.

ρηξη μηνισκου 6

Η εξέλιξη των αρθροσκοπικών τεχνικών και των υλικών επιτρέπουν σήμερα στον εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό Χειρουργό να συρράψει του μηνίσκους με διαφόρους τρόπους, ανάλογα το είδος της ρήξης, καθώς και την ανατομική τους περιοχή.

συρραφή μηνίσκου
Αρθροσκοπική απεικόνιση στειλεού συρραφής του μηνίσκου
συρραφή μηνίσκου
Αρθροσκοπική εικόνα συρραφής μηνίσκου

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΜΗΝΙΣΚΟΥ (ΑΛΛΟΜΟΣΧΕΥΜΑ)

Η μεταμόσχευση του μηνίσκου αποτελεί μία εξειδικευμένη χειρουργική επέμβαση που εφαρμόζεται παγκοσμίως σε ειδικά κέντρα. Η λήψη του μοσχεύματος γίνεται από πτωματικό δότη και αφού δεχθεί την κατάλληλη επεξεργασία και ειδικούς ελέγχους, μπορεί να μεταμοσχευθεί σε άτομο με προηγηθείσα υφολική αφαίρεση του δικού του μηνίσκου.

Τα κριτήρια για να γίνει μεταμόσχευση μηνίσκου περιλαμβάνουν:

 • Επίμονο άλγος κατά την κίνηση του γόνατος
 • Απώλεια περισσότερο του μισού μηνίσκου από προηγηθείσα αρθροσκοπική μηνισκεκτομή
 • Αδυναμία συρραφής του μηνίσκου λόγω μεγάλης καταστροφής του
 • Ο αρθρικός χόνδρος της άρθρωσης να μην έχει επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό (εγκατεστημένη οστεοαρθρίτιδα αποτελεί αντένδειξη για μεταμόσχευση)
 • Ασθενής δραστήριος ηλικίας κάτω των 55 ετών
 • Ασθενής κανονικού σωματικού βάρους

Η ύπαρξη σωστής ευθυγράμμισης του σκέλους καθώς και η ακεραιότητα των συνδέσμων της άρθρωσης του γόνατος αποτελούν προϋποθέσεις για την επιτυχία της επέμβασης. Σε περίπτωση συνοδών κακώσεων π.χ. ρηξη προσθιου χιαστου συνδεσμου, γίνεται ταυτόχρονη πλαστική αυτού.

Ο ακτινολογικός έλεγχος, καθώς και ο έλεγχος της άρθρωσης με μαγνητική τομογραφία θα καθορίσουν και το θεραπευτικό πλάνο.

Ο στόχος της μεταμόσχευσης του μηνίσκου αποτελεί η ανακούφιση του ασθενούς από τον πόνο, καθώς και η προστασία από τις εμβιομηχανικές συνέπειες της έλλειψης του μηνίσκου (πρόωρη οστεοαρθροπάθεια).

μεταμοσχευση μηνισκου

ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΜΗΝΙΣΚΟΥ

Μετά από μακροχρόνια έρευνα και με τη συνεργασία κορυφαίων ειδικών, δημιουργήθηκε το συνθετικό ικρίωμα του μηνίσκου που αποτελεί το επόμενο βήμα στη χειρουργική του γόνατος. Ο συνθετικός μηνίσκος αποτελείται από ένα συνθετικό βιοαποικοδομήσιμο πολυμερές που με την ειδική κυψελοειδή διάταξη του, επιτρέπει την εισροή αίματος στο εσωτερικό του, παρέχοντας θέσεις για την ανάπτυξη νέων κυττάρων και δημιουργώντας προϋποθέσεις επουλωτικής διεργασίας και νέου μηνισκικού ιστού.

Συνθετικό ικρίωμα μηνίσκου
Συνθετικό ικρίωμα μηνίσκου

Μετά την αφαίρεση του κατεστραμμένου τμήματος του μηνίσκου τοποθετείται με απόλυτη ακρίβεια το συνθετικό ικρίωμα και συρράπτεται με ειδικές τεχνικές. Με το πέρας του χρόνου, νέος ιστός αναπτύσσεται δια μέσω του ικριώματος αντικαθιστώντας το σταδιακά. Το ικρίωμα απορροφάται από τον οργανισμό και στη θέση του πια υπάρχει νέος μηνίσκος.

Τα πλεονεκτήματα που μας προσφέρει η διαδικασία αυτή είναι:

 • Φυσιολογικό εύρος κίνησης της άρθρωσης
 • Κίνηση της άρθρωσης δίχως πόνο
 • Αποφυγή ανάπτυξης πρόωρης οστεοαρθρίτιδα

Κλινικές μελέτες στους ανθρώπους ανέδειξαν βελτίωση της ποιότητας της ζωής τους καθώς επίσης και επαναφορά τους στην προ του τραυματισμού κατάσταση της υγείας του γόνατός τους.

μεταμοσχευση μηνισκου 2