Η αρθροσκόπηση ισχίου είναι μία τεχνική η οποία συνεχώς εξελίσσεται και κερδίζει έδαφος στη θεραπεία όλο και περισσότερων νοσημάτων του ισχίου.

Η συνεργασία με αναγνωρισμένα Κέντρα Αρθροσκόπησης του Ισχίου του εξωτερικού, προάγει τη συνεχόμενη εκπαίδευσή μας, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών υγείας που παρέχουμε.

Ο Χειρουργός Ορθοπαιδικός – Αθλητίατρος Χιώτης Ν. Ιωάννης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχόμενης εκπαίδευσης, ταξίδευσε στη Βαρκελώνη της Ισπανίας, όπου σε συνεργασία με τον Dr Eric Margalet, Διευθυντή του “Institut Margalet de cirugia artroscopica y traumatologica” και ειδικό στην αρθροσκόπηση ισχίου, πραγματοποίησε μία σειρά απαιτητικών αρθροσκοπήσεων ισχίου.