Η αρθροσκόπηση ισχίου είναι μία τεχνική η οποία συνεχώς εξελίσσεται και κερδίζει έδαφος στη θεραπεία όλο και περισσότερων νοσημάτων του ισχίου.

Η συνεργασία με αναγνωρισμένα Κέντρα Αρθροσκόπησης του Ισχίου του εξωτερικού, προάγει τη συνεχόμενη εκπαίδευσή μας, καθώς και την αναβάθμιση της ποιότητας παροχής των υπηρεσιών υγείας όπου παρέχουμε.

Ο Χειρουργός Ορθοπαιδικός – Αθλητίατρος Χιώτης Ν. Ιωάννης, αναγνωρίζοντας τη σημασία της συνεχόμενης εκπαίδευσης, ταξίδευσε στο Όσλο της Νορβηγίας, όπου σε συνεργασία με τον Dr Tom Ludvingsen, Χειρουργό Ορθοπαιδικό και ειδικό στην αρθροσκόπηση ισχίου, πραγματοποίησε μία σειρά απαιτητικών αρθροσκοπήσεων ισχίου. Οι επεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Όσλο.