Η Γ’ Ορθοπαιδική Κλινική του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ διοργάνωσε για ακόμα μία χρονιά το Athens Shoulder Course, με τη συμμετοχή μερικών από τους καλύτερους χειρουργούς ώμου της Ευρώπης. Το υψηλό επίπεδο των διαλέξεως και η ζωντανή προβολή των χειρουργείων, έδωσε την ευκαιρία σε όσους παρακολούθησαν να συζητήσουν, αλλά και να συμμετάσχουν στην αγωνία του χειρουργού σε πραγματικές συνθήκες.

Ο Χειρουργός Ορθοπαιδικός – Αθλητίατρος Χιώτης Ν. Ιωάννης, και φέτος συμμετείχε τόσο στο θεωρητικό, όσο και στο πρακτικό μέρος του Athens Shoulder Course. Την ομιλία του με θέμα “Critical Shoulder Corner” μπορείτε να παρακολουθήσετε στο παρακάτω βίντεο: