Χειρουργός Ορθοπαιδικός, MD, PhD, MSc
Τηλ.: 2108052117 - 6945706036

ΑΝΑΣΤΡΟΦΗ ΑΡΘΡΟΠΛΑΣΤΙΚΗ ΩΜΟΥ

Ακτινογραφία ώμου με οστεοαρθρίτιδα

Ακτινογραφική απεικόνιση: εκφυλιστική οστεοαρθρίτιδα ώμου με μαζική ρήξη του τενοντίου πετάλου και ανύψωση της βραχιονίου κεφαλής. Ένδειξη για ανάστροφη ολική αρθροπλαστική του ώμου.

Η Ανάστροφη Αρθροπλαστική Ώμου είναι μία καινούρια τεχνική που κερδίζει διαρκώς έδαφος διεθνώς! Πρόκειται για μία μέθοδο ολικής αλλαγής της άρθρωσης του ώμου, που όμως έχει ανάποδο σχήμα από την κλασσική αρθροπλαστική  (ανάστροφη).

Ο λόγος επιλογής της ανάστροφης ολικής αρθροπλαστικής του ώμου έναντι της κλασικής ολικής αθροπλαστικής είναι η ρήξη – ανεπάρκεια του τενοντίου πετάλου των στροφέων μυών του ώμου,  που αποτελεί τον κύριο μηχανισμό άρσης του βραχιονίου.

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται καλύτερη κίνηση της άρθρωσης και καλύτερη εκμετάλλευση του δελτοειδή μυ.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Η πρώτη και κύρια ένδειξη για την εφαρμογή αυτής της τεχνικής είναι μη διορθούμενη με άλλες μεθόδους μεγάλη ρήξη του τενόντιου πετάλου, που είναι συνένωση τενόντων 4 μυών που σταθεροποιούν και κινούν την άρθρωση του ώμου. Συνήθως συνυπάρχει αρθρίτιδα (καταστροφή της άρθρωσης) εξ αρχής ή παρουσιάζεται αργότερα σαν συνέπεια της αρχικής ρήξης.

Η κατάσταση αυτή γνωστή και σαν επώδυνη «ψευδοπαράλυση» (αδυναμία ανύψωσης του άνω άκρου), είναι συχνή σε ηλικιωμένους. Μέχρι τώρα δεν υπήρχε αποτελεσματικός τρόπος αντιμετώπισης της. Συστήνεται επίσης και σε βαριά κατάγματα του ώμου, ειδικά σε ηλικιωμένους και σε περιπτώσεις που υπάρχει βαρύς τραυματισμός του τενοντίου πετάλου.

Η ανάστροφη ολική αρθροπλαστική του ώμου είναι μία δύσκολη τεχνικά, αλλά σωτήρια επέμβαση. Απαιτεί εξειδικευμένα κέντρα και έμπειρους χειρουργούς ορθοπαιδικούς.

Η αποκατάσταση του ασθενούς όσον αναφορά τον πόνο είναι άμεση. Επίσης, η κίνηση επανέρχεται στα όρια της αυτοεξυπηρέτησης κατόπιν μηνός με τη συμβολή  φυσικοθεραπειών.

Ανάστροφη αρθροπλαστική ώμου

Ακτινογραφική απεικόνιση: ανάστροφη ολική αρθροπλαστική ώμου