Χειρουργός Ορθοπαιδικός, MD, PhD, MSc
Τηλ.: 2108052117 - 6945706036

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΓΟΝΑΤΟΣ

Η αρθροσκοπηση γονατος είναι μία αναίμακτη χειρουργική τεχνική με την οποία εξετάζουμε διαγνωστικά ή και θεραπεύουμε την άρθρωση του γόνατος .

αρθροσκοπηση γονατος

Αυτό είναι εφικτό χρησιμοποιώντας ένα ενδοσκόπιο, που αποτελείται από ένα εύκαμπτο σωλήνα που περιέχει οπτικές ίνες και στην άκρη του έχει μία κάμερα. Η μία άκρη του σωλήνα συνδέεται στην κάμερα και η άλλη καταλήγει σε ένα monitor, μέσω του οποίου ο χειρουργός επισκοπεί την άρθρωση.

H τομή εισόδου της κάμερας στην άρθρωση είναι 3-4 χιλιοστά και συνήθως δεν χρειάζεται συρραφή με το πέρας της αρθροσκόπησης. Έχουμε τη δυνατότητα, μέσω της πλοήγησης του αρθροσκοπίου μέσα στην άρθρωση, να διενεργήσουμε πολλαπλές επεμβάσεις ανάλογα με την υπάρχουσα βλάβη. Με τον τρόπο αυτό, αποφεύγουμε εκτεταμένες τομές, ο πόνος είναι πιο ήπιος και η αποκατάσταση άμεση και γρήγορη.

αρθροσκοπηση γονατος 2

Η αρθροσκοπηση γονατος γίνεται συνήθως χωρίς την παραμονή του ασθενή στο Νοσοκομείο. Ο τύπος της νάρκωσης διαφέρει ανάλογα με τη βαρύτητα της βλάβης, τη γενική κατάσταση και την ηλικία του. Ο αναισθησιολόγος έχει τη δυνατότητα να διαλέξει ανάμεσα στη γενική, την επισκληρίδιο, την περιοχική ή ακόμα και την τοπική νάρκωση. Συνήθως, έχουμε τουλάχιστον 2 πύλες εισόδου με τομές 4-5 mm, μέσω των οποίων διενεργείται η αρθροσκοπηση γονατος. Σε μία από αυτές εισέρχεται η κάμερα και από την άλλη τα εργαλεία μέσω των οποίων γίνονται οι διορθωτικές και θεραπευτικές πράξεις. Με το πέρας της επέμβασης τοποθετούνται αυτοκόλητες ταινίες (sterile strips) στις πύλες εισόδου και γίνεται επίδεση.

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

Οι βλάβες του γόνατος που μπορούν να θεραπευτούν με την αρθροσκοπική χειρουργική είναι: