Χειρουργός Ορθοπαιδικός, MD, PhD, MSc
Τηλ.: 2108052117 - 6945706036

ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΟΣ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑ ΩΜΟΥ

Η ασβεστοποιος τενοντιτιδα ωμου είναι η εναπόθεση αλάτων ασβεστίου (υδροξυαπατίτιτη) μέσα στους τένοντες του ώμου και ειδικότερα του υπερακανθίου και του υπακανθίου, με αποτέλεσμα την διόγκωση, την αύξηση της πίεσης και τον χημικό ερεθισμό αυτών.

Το ασβέστιο συσσωρεύεται στους τένοντες του ώμου σταδιακά. Μπορεί να παραμείνει ασυμπτωματικό για μεγάλα διαστήματα και μετά απορροφάται πάλι σταδιακά από τον οργανισμό. Στην περίπτωση απορρόφησης που γίνεται αυτόματα στον οργανισμό (αυτοπεριοριζομένη πάθηση) η διαδικασία μπορεί να διαρκέσει μεγάλο διάστημα (ως 5-10 ετη). Το ασβέστιο αλλάζει σταδιακά μορφή (από σκληρό γίνεται κοκκώδες σαν τριμένη κιμωλία και μετά ρευστή ως οδοντόκρεμα) και συνοδεύεται από εντονότατο πόνο. Το φαινόμενο εμφανίζεται συνήθως σε άτομα 30-60 ετών και η αιτία του δεν είναι απόλυτα γνωστή. Πιθανά σχετίζεται με το σύνδρομο υπακρωμιακής πρόσκρουσης του οιδήματος και της ισχαιμίας που προκαλείται στους τένοντες του στροφικού πετάλου του ώμου.

ασβεστοποιος τενοντιτιδα ωμου

ΔΙΑΓΝΩΣΗ

Οι απασβεστώσεις των τενόντων του στροφικού πετάλου του ώμου φαίνονται στην ακτινογραφία όταν είναι αρκετά σκληρό (πυκνό) και αρκετά μεγάλο για να απεικονιστεί. Με τη μαγνητική τομογραφία απεικονίζεται η τοπογραφία των ασβεστώσεων, καθώς και η συνοσηρότητα της ανατομικής περιοχής.

Το υπερηχογράφημα υψηλής ανάλυσης είναι μια ευαίσθητη μέθοδος για τη διάγνωση. Είναι ανώδυνο και χαμηλού οικονομικού κόστους και απεικονίζει ακόμη και μικρές εστίες ασβεστίου. Επίσης προσδιορίζει την ακριβή θέση, μέγεθος και σύσταση (σαν κέλυφος, σαν σκόνη ή σαν γάλα). Τέλος, μέσω του υπερηχογραφήματος εκτιμάται η ενεργότητα της κατάστασης και εντοπίζονται μέρος άλλων συνοδων βλάβών της ανατομικής περιοχής του ώμου (κυρίως βλάβες των τενοντίων στοιχείων).

ΘΕΡΑΠΕΙΑ

  1. Αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη φάρμακα
  2. Φυσιοθεραπεία
  3. Υπακρωμιακές εγχύσεις κορτιζόνης
  4. Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη αφαίρεση ασβεστώσεων (Barbotage)
  5. Αρθροσκοπική αφαίρεση των ασβεστώσεων και αποκατάσταση των συνοδών βλαβών.

Τα αναλγητικά και αντιφλεγμονώδη έχουν συνήθως πολύ περιορισμένη δράση.

Η φυσιοθεραπεία στην οξεία φάση δεν φέρνει ιδιαίτερα αποτελέσματα.  Λόγω του έντονου πόνου, οι μύες της ωμικής ζώνης βρίσκονται σε σπασμό και δεν επιτρέπουν ιδιαίτερους φυσιοθεραπευτικούς χειρισμούς. Οι υπακρωμιακές εγχύσεις κορτιζόνης στον ώμο από εξειδικευμένο Ορθοπαιδικό έχουν ικανοποιητικά αποτέλεσμα τις περισσότερες φορές (με μια ή και με δεύτερη έγχυση).

Η υπερηχογραφικά καθοδηγούμενη αφαίρεση των ασβεστώσεων (Barbotage) είναι μία ελάχιστα παρεμβατική (minimally invasive) τεχνική θεραπείας για την ασβεστοποιο τενοντιτιδα ωμου. Αρχικά γίνεται εντοπισμός των ασβεστώσεων σε τρισδιάστατο επίπεδο και διαδερμική τοποθέτηση μίας βελόνας στο κέντρο της συμπτωματικής ασβέστωσης. Κατόπιν διενεργούνται ειδικοί χειρισμοί κατακερματισμού και ακολούθως η διάλυση με φυσιολογικό ορό, πλύση και αναρρόφηση των ασβεστώσεων.

ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΣΒΕΣΤΟΠΟΙΟΥ ΤΕΝΟΝΤΙΤΙΔΑΣ ΥΠΕΡΑΚΑΝΘΙΟΥ ΤΟΥ ΩΜΟΥ

Η αρθροσκοπική αφαίρεση των ασβεστώσεων αποτελεί την τελευταία επιλογή, όταν όλα τα άλλα μέσα έχουν αποτύχει. Έχει τη δυνατότητα να αποκαταστήσει και το σύνολο της παθολογίας της ανατομικής περιοχής του ώμου.

Πρόκειται για μια ολιγόωρη επέμβαση, στην οποία, αντί χειρουργικών τομών, ειδική κάμερα – το αρθροσκόπιο – εισέρχεται στην άρθρωση μέσω μίας οπής διαμέτρου 3.5 – 4.5 χιλιοστών. Αυτό επιτρέπει στο χειρουργό να αφαιρέσει με ακρίβεια το ασβέστιο και να ελέγξει την άρθρωση.

Τα ποσοστά επιτυχίας είναι υψηλά και η αποκατάσταση ταχύτατη.

Η αρθροσκόπηση ώμου είναι μια τεχνική ελάχιστης επεμβατικότητας (MIS – Minimal Invasive Surgery). Ο ασθενής φεύγει την ίδια μέρα από το νοσοκομείο και επιστρέφει στην καθημερινότητά του, χωρίς ακινητοποίηση του χεριού.

Επισημαίνεται ότι η επιτυχημένη επέμβαση προϋποθέτει εξειδικευμένο χειρουργό ορθοπαιδικό στην αρθροσκοπική επεμβατική του ώμου και κατάλληλη φυσιοθεραπευτική αγωγή μετεγχειρητικά.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την ασβεστοποιό τενοντίτιδα ώμου, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2108052117, ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.