Χειρουργός Ορθοπαιδικός, MD, PhD, MSc
Τηλ.: 2108052117 - 6945706036

ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ

Η ακρωμιοκλειδική διάρθρωση είναι το σημείο επαφής μεταξύ της κλείδας και του πρόσθιου έσω τμήματος του ακρωμίου. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται φυσιολογικά από ένα μικρό διάστημα το οποίο δίνει τη δυνατότητα μικροκίνησης της κλείδας και συντελεί στη σύνθετη κίνηση του ώμου. Κατόπιν κακώσεως της περιοχής από άμεση πλήξη (συνήθως πτώση) μπορεί να προκληθεί εξάρθρημα της κλείδας από το ακρώμιο.

Συνήθως αυτό ωφελείται στη μερική ή πλήρη ρήξη των συνδέσμων που σταθεροποιούν την κλείδα στην περιοχή της ακρωμιοκλειδικής. Ανάλογα με τον βαθμό παρεκτόπισης ένα εξαρθρημα ακρωμιοκλειδικης χωρίζεται σε 1ου, 2ου και 3ου βαθμού. Στα εξαρθρήματα 1ου και 2ου βαθμού ο ασθενής δεν εμφανίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στη λειτουργία του ώμου και αντιμετωπίζονται κατά βάση συντηρητικά.

εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής

Στα 3ου βαθμού εξαρθρήματα οπού υπάρχει πλήρης ρήξη του συνδέσμου, λόγω αισθητικού και λειτουργικού προβλήματος στην κίνηση του ώμου, η θεραπεία είναι η χειρουργική ανάταξη του.

Στο εξειδικευμένο Κέντρο μας, με τη μεγάλη εμπειρία στην αρθροσκόπηση και χειρουργική του ώμου, η αποκατάσταση του εξαρθήρματος της κλείδας πραγματοποιείται με ελάχιστα επεμβατική τεχνική και αρθροσκοπικά υποβοηθούμενα με τομές του 1 εκατοστού.