Χειρουργός Ορθοπαιδικός, MD, PhD, MSc
Τηλ.: 2108052117 - 6945706036

ΕΞΑΡΘΡΗΜΑ ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΣΕΩΣ

Το εξαρθρημα ακρωμιοκλειδικης αποτελεί ένα συχνό αθλητικό τραυματισμό του ώμου. Το συναντούμε κυρίως σε ομαδικά αθλήματα και χειμερινές δραστηριότητες τύπου snowboard. Η συχνότητα του τραυματισμού της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης δεν είναι καθορισμένη επ΄ ακριβώς. Αυτό οφείλεται στο ότι όλοι οι ασθενείς που έχουν έναν τέτοιο τραυματισμό δεν προσέρχονται στον ορθοπαιδικό. Πιστεύεται πάντως ότι η συχνότητα κυμαίνεται γύρω στο 12%. Οι νέοι άνδρες (<35ετών) είναι αυτοί που παρουσιάζουν πιο συχνά αυτόν τον τραυματισμό. Η αναλογία ανδρών προς τις γυναίκες με εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής είναι στο 5:1! Ο συχνότερος τρόπος με τον οποίο γίνεται το εξάρθρημα της ακρωμιοκλειδικής άρθρωσης είναι η πτώση με όλο το βάρος πάνω στον ώμο.

ΑΚΡΩΜΙΟΚΛΕΙΔΙΚΗ ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ

Η ακρωμιοκλειδική διάρθρωση είναι το σημείο επαφής μεταξύ της κλείδας και του πρόσθιου έσω τμήματος του ακρωμίου. Η περιοχή αυτή χαρακτηρίζεται φυσιολογικά από ένα μικρό διάστημα το οποίο δίνει τη δυνατότητα μικροκίνησης της κλείδας και συντελεί στη σύνθετη κίνηση του ώμου. Κατόπιν κακώσεως της περιοχής από άμεση πλήξη μπορεί να προκληθεί εξάρθρημα της κλείδας από το ακρώμιο.

Συνήθως αυτό ωφελείται στη μερική ή πλήρη ρήξη των συνδέσμων που σταθεροποιούν την κλείδα στην περιοχή της ακρωμιοκλειδικής. Ανάλογα με τον βαθμό παρεκτόπισης ένα εξαρθρημα ακρωμιοκλειδικης χωρίζεται σε 1ου, 2ου και 3ου βαθμού. Στα εξαρθρήματα 1ου και 2ου βαθμού ο ασθενής δεν εμφανίζει σοβαρά λειτουργικά προβλήματα στη λειτουργία του ώμου και αντιμετωπίζονται κατά βάση συντηρητικά.

εξαρθρημα ακρωμιοκλειδικης

Στα 3ου βαθμού εξαρθρήματα οπού υπάρχει πλήρης ρήξη του συνδέσμου, λόγω αισθητικού και λειτουργικού προβλήματος στην κίνηση του ώμου, η θεραπεία είναι η χειρουργική ανάταξη του.

Στο εξειδικευμένο Κέντρο μας διαθέτουμε μεγάλη εμπειρία στην αρθροσκόπηση και χειρουργική του ώμου. Η αποκατάσταση του εξαρθήρματος της κλείδας πραγματοποιείται με ελάχιστα επεμβατική τεχνική και αρθροσκοπικά υποβοηθούμενα με τομές του 1 εκατοστού.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το εξάρθρημα ακρωμιοκλειδικής διαρθρώσεως, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας στο 2108052117, ή συμπληρώστε τη φόρμα επικοινωνίας.