συνέδριο-hilton-2018

ΑΤΕΝΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΙΟ

συνέδριο-hilton-2018

Με τη σκέψη στο μέλλον και τροχοπέδη την εφαρμοσμένη τεχνολογική εξέλιξη στην ιατρική επιστήμη θα πραγματοποιηθεί ορθοπαιδική εσπερίδα με επίκεντρο τις προσδοκίες και το όραμα της αρθροσκόπησης στην επόμενη δεκαετία

«Ατενίζοντας το μέλλον με το αρθροσκόπιο»

Θα εισηγηθούν έμπειροι χειρουργοί ορθοπαιδικοί στην Διαγνωστική και Επεμβατική Αρθροσκόπηση τις τελευταίες εξελίξεις ανά ανατομική περιοχή, τις ιατροτεχνολογικές εξελίξεις και τις ανάγκες αποκατάστασης.