Χειρουργός Ορθοπαιδικός, MD, PhD, MSc
Τηλ.: 2108052117 - 6945706036

ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΚΑΚΩΣΕΙΣ ΙΣΧΙΟΥ

αθλητικες κακωσεις

Ο ορισμός «θλάση» ή «κάκωση» του ισχίου δεν αποτελεί διάγνωση και είναι μία αόριστη και γενική κλινική τοποθέτηση του εξεταστή όπως και κατά συνέπεια αόριστα και γενική είναι η πιθανή θεραπεία.

Περισσότερα από το 60 % των ενδαρθρικών βλαβών του ισχίου μέχρι και σήμερα παραμένουν αδιάγνωστες.

Η ορθή διάγνωση της πάθησης στην περιοχή του ισχίου προϋποθέτει  εξειδικευμένη επιστημονική γνώση και κλινική εμπειρία στην περιοχή του ισχίου. Η αρθροσκόπηση του ισχίου την τελευταία δεκαετία βοήθησε να κατανοηθούν πολλά αίτια πόνου στην περιοχή τα οποία τα αγνοούταν μέχρι πρότινος  και οι θεραπείες ήταν άτοπες και άστοχες.

Επίσης παράλληλα με την ορθοπαιδική κατανόηση των παθήσεων του ισχίου εξειδικεύτηκε και η ακτινοδιαγνωστική ικανότητα των ακτινολόγων από την απλή αλλά ειδική ακτινογραφία ως και το μαγνητικό αρθρογράφημα και την τρισδιάστατη αξονική απεικόνιση του ισχίου και της πυέλου.

Η παθήσεις του ισχίου χαρακτηρίζονται σε ενδαρθρικές και εξωαρθρικές.

Στις ενδοαρθρικές παθήσεις οι πιο συχνές είναι:

 1. Κοτυλομηριαία πρόσκρουση
 2. Κροτούν ισχίο
 3. Ρήξη επιχειλίου χόνδρου
 4. Οστεοχονδρίτιδα του ισχίου
 5. Οστεοαρθριτιδα του ισχίου
 6. Συγγενή δυσπλασία του ισχίου
 7. Οστεονέκρωση του ισχίου

Στις εξωαρθρικές παθήσεις οι πιο συχνές είναι:

 1. Ισχιακή θυλακίτιδα
 2. Τροχαντιρίτιδα
 3. Σύνδρομο του απιοειδούς
 4. Σύνδρομο της λαγονοκνημιαίας ταινίας
 5. Τενοντίτιδα του λαγονοψοίτη,
 6. Κροτούν ισχίο
 7. Ορογονοθυλακίτιδα του μείζονα τροχαντήρα
 8. Βλάβη των τενόντων των γλουτιαίων
 9. Το κάταγμα κόπωσης του μηριαίου αυχένα
 10.  Θλάση των προσαγωγών
 11.  Πόνος από τις ιερολαγόνιες αρθρώσεις
 12.  Ηβαλγία των αθλητών,
 13. «Κήλη των αθλητών»
 14.  Το Gilmore’s groin
 15.  Ηβική οστεΐτιδα.
ΑΡΘΡΟΣΚΟΠΗΣΗ ΙΣΧΙΟΥ

Η αρθροσκόπηση του ισχίου και οι ελάχιστα επεμβατικές χειρουργικές τεχνικές (M.I.S.) συμπεριλαμβανομένων και των ένδο και έξω αρθρικών στοχευμένων εγχύσεων στην περιοχή του ισχίου επιτυγχάνουν την ανακούφιση του ασθενούς  με πολύ γρήγορη επαναφορά στην καθημερινότητα καθώς και την αποτροπή μελλοντικών «μεγάλων» χειρουργικών επεμβάσεων.