Χειρουργός Ορθοπαιδικός, MD, PhD, MSc
Τηλ.: 2108052117 - 6945706036

ΚΑΤΑΓΜΑ ΚΛΕΙΔΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΑΝΙΜΕΤΩΠΙΣΗ

Το καταγμα κλειδας συχνά εμφανίζεται σε παιδιά συνήθως μετά από αθώα πτώση ή ακόμη και κατά τη διάρκεια του τοκετού.

Η κλείδα είναι οστό το οποίο αποτελεί τμήμα του θώρακα και συνδέει το στέρνο με την άρθρωση του ώμου. Αλλαγή στο σχήμα και στο μήκος της επηρεάζει τόσο τη στερνοκλειδική άρθρωση, όσο και τη συνολική λειτουργία του ώμου.

Πώς ταξινομούνται τα κατάγματα κλείδας
κάταγμα κλείδας

Ανάλογα με την ακριβή θέση του κατάγματος, ταξινομούνται ως κατάγματα:

– της μεσότητας που αποτελούν το 80% όλων των καταγμάτων της κλείδας.
– του ωμικού άκρου που είναι το 10% – 15%.
– του στερνικού άκρου που αποτελούν μόνο το 5%.

Η θέση του κατάγματος, η παρεκτόπισή του και η συντριβή του καθορίζουν την επιλογή της ενδεδειγμένης θεραπείας.

Συμπτώματα και Διάγνωση

Το κύριο σύμπτωμα είναι ο πόνος και η παραμόρφωση που ακολουθεί έναν τραυματισμό στην περιοχή του ώμου. Συνήθως συνυπάρχει οίδημα και αιμάτωμα στην περιοχή. Οι κινήσεις του ώμου συνήθως είναι επώδυνες. Η διάγνωση επιτυγχάνεται με την απλή ακτινογραφία. Σπάνια απαιτείται περαιτέρω έλεγχος με αξονική τομογραφία, για τη διερεύνηση της συντριβής και της παρεκτόπισής του. Ειδικές εξετάσεις, όπως είναι η αγγειογραφία είναι απαραίτητες σε υπόνοια αγγειακής βλάβης, ή η μαγνητική τομογραφία και η μυελογραφία στις περιπτώσεις που υπάρχει βλάβη του βραχιονίου πλέγματος.

Θεραπεία
κάταγμα κλείδας 2

κάταγμα κλείδας 3

Η θεραπεία των περισσότερων καταγμάτων της κλείδας είναι συνήθως συντηρητική. Περιλαμβάνει είτε απλή ανάρτηση, είτε εφαρμογή ειδικού τύπου 8 επιδέσμου. Όμως επειδή η χρήση της απλής ανάρτησης είναι πιο φιλική για τον ασθενή, προτιμάται ως θεραπεία. Τα μειονεκτήματα της συντηρητικής αντιμετωπίσης είναι η δυσκολία ανατάξεως ενός παρεκτοπισμένου κατάγματος, καθώς και το υψηλό σχετικά ποσοστό μη πωρώσεως στα έντονα παρεκτοπισμένα κατάγματα της μεσότητος και του περιφερικού άκρου.

Ενδείξεις

Οι ενδείξεις για χειρουργική θεραπεία των καταγμάτων αυτών είναι:
Ανοικτό καταγμα κλειδας, δηλαδή όταν συνοδεύονται με τραύμα του δέρματος.
– Συνοδός τραυματισμός των αγγείων και νεύρων.
– Κατάγματα μεσότητας με παρεκτόπιση.
– Κατάγματα του περιφερικού άκρου με παρεκτόπιση
– Πολυτραυματίες με πολλαπλά κατάγματα.
– Αιωρούμενος ώμος, που συμβαίνει σύνθετη βλάβη της περιοχής του ώμου.
– Ύπαρξη κοσμητικής παραμόρφωσης.
– Κατά την επέμβαση το κάταγμα ανατάσσεται, και γίνεται οστεοσύνθεση με ειδικά ανατομικά υλικά.

Μετεγχειρητικά επιτρέπεται περιορισμένη χρήση του χεριού, μέχρι να εμφανιστούν ακτινολογικά στοιχεία πώρωσης του κατάγματος.

Στις περιπτώσεις που εγκατασταθεί ψευδάρθρωση, ή όταν η πώρωση γίνει σε πλημμελή θέση, η διόρθωση είναι περισσότερο απαιτητική και ο χειρουργός θα πρέπει να διαθέτει την απαραίτητη γνώση και εμπειρία.